Ebook 1.12 VACPA mới nhất – Tài liệu hỗ trợ tra cứu văn bản về Kế toán – Kiểm toán – Thuế

 

“Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” (Ebook) đã được VACPA xây dựng nhằm hỗ trợ Hội viên tra cứu, tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất phục vụ các hoạt động dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Ebook 1.12 VACPA mới nhất – Tài liệu hỗ trợ tra cứu văn bản về Kế toán – Kiểm toán – Thuế. Kết cấu Ebook VACPA 1.12. Tải Ebook 1.12 VACPA mới nhất tại cuối bài viết.

1. Các cập nhật của Ebook VACPA 1.12

Trên cơ sở Ebook 1.11 đã phân loại các văn bản pháp luật chi tiết hơn theo từng lĩnh vực, VACPA đã thực hiện nâng cấp lên phiên bản Ebook 1.12 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 15/12/2021 nhằm tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm nhiều văn bản mới để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Ebook 1.12 bổ sung rất nhiều văn bản mới liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, chứng khoán,…và bổ sung thông tin về tính hiệu lực của văn bản bằng cách thêm cột “Ngày hết hiệu lực”. Các văn bản mới bổ sung được in đậm và đánh dấu nền màu vàng trọng tâm như sau:

Về kế toán, kiểm toán

Đã cập nhật các nghị định, thông tư và quyết định liên quan đến:

 • (i) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
 • (ii) quy định về kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
 • (iii) hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách;
 • (iv) hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;
 • (v) hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;
 • (vi) hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán;
 • (vii) hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; (viii) công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1;
 • (ix) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;
 • (x) danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính,…

Trong các văn bản được cập nhật tại mục kế toán, kiểm toán có nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt hành chính bao gồm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kinh doanh sổ số, sử dụng tài sản công, kho bạc nhà nước, do vậy khi tra cứu văn bản về xử phạt hành chính của các lĩnh vực, bạn đọc vui lòng tra cứu quy định sửa đổi bổ sung về xử phạt hành chính tại mục này.

Về kiểm toán nội bộ

Ebook VACPA 1.12 đã bổ sung mục văn bản pháp luật về kiểm toán nội bộ, gồm các nghị định, thông tư về:

 • (i) kiểm toán nội bộ;
 • (ii) chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ;
 • (iii) quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
 • (iv) quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;
 • (v) quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về thuế 

Ebook VACPA 1.12 đã cập nhật các nghị định, thông tư và quyết định liên quan đến:

 • (i) hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19;
 • (ii) ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
 • (iii) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021;
 • (iv) chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19;
 • (v) quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;
 • (vi) hướng dẫn Luật Quản lý thuế;
 • (vii) xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, chứng từ;
 • (viii) hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;
 • (ix) mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;
 • (x) hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; (xi) hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
 • (xii) hướng dẫn về đăng ký thuế;
 • (xiii) hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • (xiv) quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ;
 • (xv) hướng dẫn về lệ phí môn bài,…

Về chứng khoán 

Ebook VACPA 1.12 đã cập nhật các nghị định, thông tư và quyết định liên quan đến hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14:

 • (i) chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
 • (ii) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 • (iii) quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
 • (iv) quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
 • (v) quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
 • (vi) quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • (vii) hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
 • (viii) hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
 • (ix) hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
 • (x) hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán;
 • (xi) quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;
 • (xii) quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán;
 • (xiii) quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán;
 • (xiv) quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,…

Ngoài ra, Ebook VACPA 1.12 còn cập nhật các văn bản liên quan đến:

 • (i) Lao động tiền lương và các khoản trích theo lương;
 • (ii) Tài sản cố định;
 • (iii) Trích lập dự phòng;
 • (iv) Các khoản chi phí;
 • (v) Luật Doanh nghiệp;
 • (vi) Luật Đầu tư;
 • (vii) Luật Thương mại;
 • (viii) Các quy định về cổ phần hóa, quản lý sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp,…

2. Kết cấu Ebook VACPA 1.12:

Do dung lượng văn bản trên Ebook VACPA 1.12 quá lớn, do vậy VACPA tách Ebook 1.12 thành 02 tệp truy cập bao gồm: Ebook 1.12.1Ebook 1.12.2, cụ thể:

Ebook VACPA 1.12.1

Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt):

Phần này gồm các văn bản trong các lĩnh vực được hệ thống theo 10 loại:

 • A. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030;
 • B. Kế toán;
 • C. Kiểm toán độc lập;
 • D. Kiểm toán nội bộ;
 • E. Thuế;
 • F. Chứng khoán;
 • G. Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • H. Kinh doanh bảo hiểm;
 • I. Chi phí, tài chính;
 • J. Các quy định khác.

Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành:

Phần này gồm các văn bản:

 • Sách dịch “Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp (bao gồm các chuẩn mực quốc tế về tính độc lập) Phiên bản 2018”;
 • Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật lần 3 năm 2019);
 • Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật lần 2 năm 2016);
 • Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCQTDAHT (xây dựng năm 2016);
 • Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa;
 • Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó;
 • Bảng tổng hợp các mẫu biểu về hợp đồng, thư giải trình, các báo cáo và phụ lục;
 • Bản dịch tiếng Việt về “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước –  giá trị và cơ hội phát triển” bản cập nhật năm 2021;
 • Bản dịch tiếng Việt về “Tám yếu tố chính dẫn đến thành công của quản lý tài chính công”;
 • Bản dịch tiếng Việt “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”.

Ebook VACPA 1.12.2

Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh:

Phần này gồm các tài liệu bằng tiếng Anh được chia sẻ từ Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và các văn bản pháp luật khác bằng tiếng Anh.

Các văn bản được dịch sang tiếng Anh chỉ với mục đích tham khảo. VACPA không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bản dịch này và khuyến khích người sử dụng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” khi cần thiết nhưng cần tra cứu các Văn bản gốc tiếng Việt được ban hành chính thức (có chữ ký, đóng dấu).

Các văn bản này được khai thác từ các cổng thông tin của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước, IFAC, CIMA, CAPA và các tổ chức nghề nghiệp khác,…

VACPA xin chân thành cảm ơn ICAEW đã hợp tác trong việc tham gia chia sẻ thông tin nghề nghiệp quốc tế bằng tiếng Anh từ phiên bản Ebook 1.7 đến Ebook 1.12 này.

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn đọc có bất kỳ ý kiến góp ý nào về “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” xin vui lòng gửi về Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) theo địa chỉ:

 • Phòng 304 Tòa nhà dự án, Bộ Tài chính;
 • Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;
 • Điện thoại: 0243 9 724 334;
 • Fax: 0243 9 724 354;
 • Email: banhoivien@vacpa.org.vn;
 • Website: www.vacpa.org.vn.

3. Tải Ebook VACPA 1.12 mới nhất:

Các bạn có thể Tải Ebook VACPA 1.12 mới nhất theo các đường link sau đây:

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Ebook 1.12 VACPA mới nhất – Tài liệu hỗ trợ tra cứu văn bản về Kế toán – Kiểm toán – Thuế. Kết cấu Ebook VACPA 1.12. Tải Ebook 1.12 VACPA mới nhất tại cuối bài viết.