First name là gì? Last name là gì? Cách điền thông tin đúng nhất

 

First name, Last name là các trường thông tin thường hay được xuất hiện, tuy nhiên, vẫn còn nhiều bạn chưa điền đúng dẫn đến thiếu chuyên nghiệp và ảnh hưởng đến người đọc được các thông tin đấy.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: First name là gì? Last name là gì? Quy tắc điền các thông tin chính xác nhất.

1. First name là gì? Last name là gì?

a. First name là gì?

First name dịch sang tiếng Việt là: Tên đầu tiên.

Trong tiếng Anh, First name được sử dụng để nói đến tên của bạn.

Ví dụ: Tên của bạn là Trương Công Giai thì First name sẽ là “Giai”.

First name là gì theo Google

b. Last name là gì?

Last name dịch sang tiếng Việt là: Tên cuối cùng.

Trong tiếng Anh, Last name được sử dụng để nói đến họ của bạn.

Ví dụ: Tên của bạn là Trương Minh Tuyền thì Last name sẽ là “Trương”

Last name là gì theo Google

c. Middle name là gì?

Middle name dịch sang tiếng Việt là: Tên đệm.

Đúng với nghĩa của nó, trong tiếng Anh, Middle name được sử dụng để nói đến tên đệm của bạn.

Ví dụ: Tên của bạn là Hoàng Văn Tân thì Middle name sẽ là “Văn”

Middle name là gì theo Google

2. Phân biệt First name và Last name:

Dựa trên các định nghĩa về First name là Last name ta có thể phân biệt được First name là Last name như sau:

Tiêu chí

First name

Last name

Định nghĩa

Tên của bạn

Họ của bạn

Vị trí First name và Last name khi viết họ tên.

Ở các nước Phương Tây, First name thường được viết trước theo cấu trúc: First name + Last name

Ví dụ: Tên của bạn là Hoàng Trịnh

Thì ở đây:

Last name: Trịnh

First name: Hoàng

Ở các nước Phương Đông, Last name thường được viết trước theo cấu trúc: Last name + First name

Ví dụ: Tên của bạn là Nguyễn Bảo Khanh

Thì ở đây:

Last name: Nguyễn

Middle name: Bảo

First name: Khanh.

Khi giao tiếp theo văn hóa Phương Tây

First name thường được sử dụng để xưng hô khi gần gũi, hoặc thân thiết.

Last name thường được sử dụng để xưng hô khi giao tiếp thông thường

3. Khi nào điền First name, Last name, Middle name?

First name, Last name, Middle name được điền trong nhiều trường hợp khác nhau, trong đó có một số trường hợp phổ biến nhất như:

 • Điền vào CV tiếng Anh để đi xin việc, đăng ký học,…
 • Đăng ký các tài khoản ở các Website có ngôn ngữ tiếng Anh
 • Cung cấp thông tin vào các mẫu biểu để mua hàng, các giao dịch online,…
 • Cung cấp thông tin vào các giấy tờ liên quan khác,….

4. Quy tắc viết First name, Last name và Middle name trong tiếng Anh

Nhiều bạn vẫn chưa biết đến Quy tắc viết First name, Last name và Middle name trong tiếng Anh. Theo Quy tắc chuẩn, thì chúng sẽ được sắp xếp theo thứ tự sau:

First name + Middle name + Last name

Ví dụ:

 • Tên của bạn trong tiếng Việt là: Huỳnh Văn Bá
 • Thì trong tiếng Anh, tên của Bạn sẽ được viết là: Bá Văn Huỳnh.

Vì thế mà bạn có thể thấy trên Facebook, tên của nhiều bạn đã được viết ngược lại trong rất lạ như: Phương Văn Nguyễn, Hương Thị Tạo,….

​​​​​​​5. Hướng dẫn điền First name, Last name và các biểu mẫu thông tin chính xác nhất

Dựa trên các Quy tắc và định nghĩa về First name và Last name, các bạn đã có thể biết được cách để điền các trường thông tin này rồi phải không nào?

Các biểu mẫu thông tin thường sẽ có hai dạng chính như sau:

 1. a) Biểu mẫu chỉ có First name và Last name:

Ví dụ tên của bạn là: Dương Công Sơn.

Thì ta sẽ có 2 cách để điền vào các trường thông tin như sau:

Cách 1:

 • First name là: Sơn.
 • Last name là: Dương Công

Cách 2:

 • First name là: Công Sơn.
 • Last name là: Dương.

2 cách trên đều đúng và thường được sử dung, các bạn có thể tự lựa chọn cho phù hợp nhé.

 1. b) Biểu mẫu có First name, Last name và Middle name:

Đối với Biểu mẫu dạng này, chúng ta sẽ chỉ có một cách để điền mà thôi.

Ví dụ: Tên của bạn là: Trần Văn Quyết.

 • First name sẽ là: Quyết.
 • Middle name sẽ là: Văn
 • Last name sẽ là: Trần.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: First name là gì? Last name là gì? Quy tắc điền các thông tin chính xác nhất.